Svenska Highland Cattle Föreningen

 

 Avel

 

Avelsbesättningar med tjurlista 2023/2024

 

För att stärka rasen vill vi att antalet stamboksförande besättningar med intresse för avel ökar i Sverige. Denna förteckning ska underlätta för köpare att hitta besättningar med bra avelsdjur till salu. En nyhet är tjurlistan, som visar den tjur som används i besättningen. Kan vara till hjälp om du letar efter en ny obesläktad avelstjur. 

Har du stamboksförda djur och vill finnas med på listan? Sänd ett mejl med dina uppgifter till highland@highland.nu.

 

 Information från Avelsgruppen:    (öppna genom att klicka på dokumentet) 

 

Presentation av Avelsgruppen                                                                    (2024-02-20)

Hur värderar vi våra djur? (Åke Lyberg)                                                                        (2022-11-08)

Exteriörbedömning dec. 2021 Skåls Gård Gotland (Åke Lyberg)                        (2022-03-08)

Avelsåret 2020 Skåls Gård Gotland    (Åke Lyberg)                                                 (2021-01-28)

Genomisk analys   (Kent Svensson)                                                                                (2021-01-28)

Exteriörbedömning av Highland Cattle  (Åke Lyberg)                                               (2020-02-04)

Bedöm dina Highland   (Kent Svensson)                                                          (2020-02-04)

Exteriörbedömning köttraser   (Växa Sverige)                                                 (2020-02-04)

Optimum för Highland Cattle   (Växa Sverige)                                                              (2020-02-04)

Våra erfarenheter av seminering (av Birgitta Larsson)                                                (2020-01-20)

Seminering av Highland cattle (av Åke Lyberg)                                                            (2019-12-05)

Nya highlandtjurar tillgängliga för semin (av Åke Lyberg & Kent Svensson)               (2019-12-05)

Stamboksföring av Highland Cattle (av Åke Lyberg & Kent Svensson)                         (2019-02-22)

Avelsarbete med Highland Cattle ur ett trevlighetsperspektiv (av Åke Lyberg)    (2018-03-05)

Råd till köpare och säljare av Highland Cattle (av Kent Svensson)                      (2017-04-04)

Avelsarbete en uppgift för alla Highland Cattle ägare (av Åke Lyberg)                   (2017-04-04)

 

 

 

Prisförslag på stamboksförda Highland cattle.

Kviga 1 år 11.000 kr

Kviga 2 år och uppåt 15.000 kr

Dräktig kviga 18.000 kr

Ko med kalv 20.000 kr

Tjur 1 år 16.000 kr

Tjur 2 år uppåt 25.000 kr

Pris ex moms

 

 

 

 Kontakta oss i avelsgruppen!

Åke Lyberg Kent Svensson Karl Jorlén
Tel. 0706281330 Tel. 0706104562 Tel. 0706634295
ake.skals@hotmail.com kentikalv@gmail.com karljorlen@gmail.com

 

Gruppens uppgift är att utveckla rasen kvalitativt i Sverige genom att underlätta avelsarbetet för föreningens medlemmar. Exempel på frågor som vi kan arbeta med är stamboksföring, semin, exteriörbedömning, tjurlista mm. 

Vilka avelsfrågor tycker du att vi ska jobba med? Vilken hjälp behöver du i ditt avelsarbete?  Om vi ska lyckas med vårt arbete behöver vi våra medlemmars stöd, synpunkter och förslag.