Svenska Highland Cattle Föreningen

 

Styrelsens  mailadress: highland@highland.nu

 

Styrelsens sammansättning efter årsmöte/

konstituerande möte 2022

 

Eva Karlsson

Omval 2 år 2022

ordförande, utställningsansvarig, NAB, årsmöten, skriva i tidningen nötkött.

evakarlsson11@hotmail.com 

 

 

Caroline Johnsrud

nyval 2 år 2021

sekreterare

0703-34 47 00

caroline.johnsrud@gmail.com

 

Kent Svensson

nyval 2 år 2021

kassör, medlemsansvarig, avelsgruppen. 

0706-10 45 62

kentikalv@gmail.com

 

Karl Jorlén

Nyval  2 år 2022

vice ordförande

 

Lena Sixtensson

Nyval 2 år 2022

Medlemsutskick

 

Camilla Westdahl

Nyval 2 år 2022

Facebook m.m.

------------------------------

Avelsgruppen

Kent Svensson 070-6104562

Åke Lyberg 070-6281330

 ------------------------------

Valberedning

Sköts av styrelsen

vakant.

vakant.

 ------------------------------

Revisorer

Monika Engqvist, revisor

Åke Lyberg, revisor

Revisorsuppleant

Sicken bråkig rackare!