Svenska Highland Cattle Föreningen

 

Godkännande för publicering i medlemsregister på highland.nu

För att få vara med på Highland Cattle föreningens hemsida www.highland.nu behöver vi ha ett godkännande av dig samt mer och korrekt information.  Medlemregistret kommer att uppdateras löpande.

Vi tar oss friheten att ha din kontaktinformation på sidan tills vi får en skriftlig uppsägning eller själva väljer att plocka bort det pga exempelvis ombyggnad av hemsidan eller missbruk av informationen.  Men de som inte har betalat in medlemsavgiften kommer automatiskt att försvinna från medlemsregistret på  hemsidan .

Skicka följande uppgifter  ( med underskrift )

Highland Cattle föreningen

c/o Kent Svensson, Erikslund Åsen 1, 512 61  KALV

 

Företagsnamn________________________________________________

Kontaktperson________________________________________________

Adress______________________________________________________

Postnr/ort___________________________________________________

SE nummer __________________________________________________

Medlemsnummer_____________________________________________

Region______________________________________________________

Tel_________________________________________________________

Mobil_______________________________________________________

Mail_______________________________________________________

Antal kor____________________________________________________

 

Härmed godkänner jag att följande uppgifter får publiceras på Highland Cattle föreningens hemsida www.highland.nu

_____________/_________ 2020

 

Underskrift                                                                                                                                                                                 

Namn förtydligande