För att stärka rasen vill vi att antalet stamboksförande besättningar med intresse för avel ökar i Sverige. Denna förteckning ska underlätta för köpare att hitta besättningar med bra avelsdjur till salu. Har du stamboksförda djur och vill synas här? Sänd ett mejl till kentikalv@gmail.com – uppge namn,adress, telefon, mejladress och om du är med i paratubekulosprogrammet och då vilken status.

Avelsgruppen


Besättningar som säljer stamboksförda avelsdjur

Namn

Börje Axelsson                

Ingela Lindgren 

   

Lars Larsson

Adress

Höghult Yttre 1, 511 95 Öxabäck

Alsike Årby 112, 74192 Knivsta

Lerum Västergård 11, 461 92 Trollhättan

Telefon

0706659413                                    

0737312111

  

0520424066, 0704933129

Mejladress

borje-axelsson@hotmail.com

kohage@telia.com 

   

orbacken@orbacken.se

Paratub.status

A-status                                       

A-status

A-status